1945 yılındaki kuruluşunun 20 yıl sonrasında Nöroşirurji kliniğine 1965 yılında sahip olmuştur. Fakülte bünyesinde Nöroşirurji vakaları ile ilgili sporadik çalışmalar Prof. Dr. Nurhan Avman’ın Hacettepe Üniversitesi’nden ayrılarak ekibi ile birlikte yeni bir klinik kurmasıyla bilimsel anlamda hayata geçirilmiştir. Bu mütevazı klinik daha sonra o günün şartlarında ileri sayılabilecek modernize edilmiş eski Kadın-Doğum Kliniğindeki yeni binasında 1985 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Türk Nöroşirurji yapılanmasında çok önemli, temel taşların sayılabilecek çalışmalar Nurhan Avman liderliğinde Hacettepe Üniversite Tıp Fakültesi’nde başlayıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kliniğinde bir cerrahi misyon haline gelmiştir. Bu çalışmalar içinde; epilepsi cerrahisini, Prof. Dr. Avman’in kendi dizaynı olarak hazırladığı ülkemiz yapımı Stereotaktik başlıkla yapılan hareket bozuklukları cerrahisini, ağrı cerrahisi uygulamalarını sayabiliriz.Tıp Fakültesi Nöroşirurji kliniği ülkemizdeki önemli cerrahi atılımların hepsinde öncelik etmiştir. Mikrocerrahi tekniği ile ilgili gelişmeler 1968 yılların sonlarında fark edilerek ilk mikroskop alınmış, bir uzman yurt dışına eğitim için gönderilmiş (Op. Dr. Ertekin Arasıl) kliniğin mütevazı araştırma laboratuarında hayvan çalışmalarından yola çıkılarak mikrocerrahi 1970’li yılların başlarında rutin uygulamaya sokulabilmiştir. 1970’li yıllarda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji kliniği araştırma laboratuarından çok derin soluklu deneysel araştırmalar çıkabilmiştir. Bundan sonraki yıllar Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp’in katılımıyla kurumlaşıp kök salınan yıllar olmuştur. Klinik 1985 yılındaki modern hastaneye geçişinden sonra uluslararası bilim platformunda çağdaş bir üniversite kliniği yapılanmasını artırarak sürdürmüştür.